Menü

Team

Universitätsbibliothek Frankfurt am Main

Heike Renner-Westermann, M. A. (Projektleitung)
Tel.: +49 (0)69 / 798-39235
E-Mail: h.renner-westermann@ub.uni-frankfurt.de

Vanya Dimitrova, M. A. (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)
Tel.: +49 (0)69 / 798-39251
E-Mail: v.dimitrova@ub.uni-frankfurt.de

Thorsten Fritze (Technische Betreuung)
Tel.: +49 (0)69 / 798-39384
E-Mail: t.fritze@ub.uni-frankfurt.de

Institut für Informatik / Goethe-Universität Frankfurt am Main

Prof. Dr. Christian Chiarcos
Tel.: +49 (0)69 / 798-22463
E-Mail: chiarcos@informatik.uni-frankfurt.de

Christian Fäth (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)
Tel.: +49 (0)69 / 798-22434
E-Mail: faeth@em.uni-frankfurt.de

Frank Abromeit (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)
Tel.: +49 (0)69 / 798-22434
E-Mail: abromeit@em.uni-frankfurt.de

Lin|gu|is|tik-Portal

E-Mail: info@linguistik.de

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Linguistik-Portal
Bockenheimer Landstraße 134-138
60325 Frankfurt am Main
Deutschland