DE eng

Search in the Catalogues and Directories

Page: 1 2 3 4 5...187
Hits 1 – 20 of 3.736

1
Information structure within interfaces : consequences for the phrase structure
Gürer, Aslı (VerfasserIn). - 2020
DNB Subject Category Language
IDS Mannheim
Show details
2
Distance(s) et didactique des langues : l'exemple de l'enseignement bilingue
Stratilaki-Klein, Sofia (Herausgeber); Causa, Mariella (Herausgeber). - Louvain-la-Neuve : EME éditions, 2019
BLLDB
UB Frankfurt Linguistik
Show details
3
Turkish studies in technical translation
Yazıcı, Mine (Herausgeber); Güner, Edip Serdar (Herausgeber). - Ankara : Akademisyen Kitabevi, 2019
BLLDB
UB Frankfurt Linguistik
Show details
4
Phonetik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Orthografie und Phonetik
Hirschfeld, Ursula; Reinke, Kerstin. - 2. - Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2018
IDS Bibliografie zur deutschen Grammatik
Show details
5
On the Tense Marker {-i/y} in Modern Uyghur ; UYGUR TÜRKÇESİNDE DİLBİLGİSEL ZAMAN İŞARETLEYİCİSİ OLARAK {-i/y} EKİ
In: Volume: 19, Issue: 35 893-918 ; 1302-2423 ; 2564-6834 (2018)
BASE
Show details
6
YABANCI KÖKENLİ KELİMELERİN YAZIMI SORUNU VE BAZI İMLA ÖNERİLERİ ; The Promlem of Writing Foreign-Rooted Words and Some Spelling Suggestions
In: Volume: 5, Issue: 10 73-78 ; 1309-6672 ; 2618-6322 (2018)
BASE
Show details
7
Türkçe Öğretiminde Kaynak Metinlerin Kullanılmasına Uygun Durumların Oluşturulması ; Creating Suitable Conditions toUseResourceTexts in Teaching Turkish
In: Volume: 6, Issue: 3 684-713 ; 2147-6020 (2018)
BASE
Show details
8
Öğretmenlerin Okuma Kültürü Düzeyleri ile Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi ; The Examination of the Teachers’ Reading Culture Levels and Habits of Using Mass Media
In: Volume: 14, Issue: 1 47-69 ; 1304-8139 ; 2602-4829 (2018)
BASE
Show details
9
CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF DISCOURSES ON AND AROUND COUP D’ÉTAT IN TURKISH NEWSPAPERS ; TÜRK GAZETELERİNDE DARBE HABERLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ
In: Volume: 6, Issue: 1 250-277 ; 2146-3301 (2018)
BASE
Show details
10
Why Should Bilingualized Dictionary of Turkish Be Used in Teaching Turkish as a Foreign Language
In: Volume: 7, Issue: 2 319-327 ; 2165-8714 (2018)
BASE
Show details
11
TÜRK DİLİNİN ESKİCİL BİR KELİMESİ ALAÇUK: YAPISAL-KÖKENBİLİMSEL BİR ANALİZ ; An Archaic Word in Turkic Language Alaçuk: An Etymological-Structural Analyses
In: Volume: 4, Issue: 2 404-427 ; 2149-892X (2018)
BASE
Show details
12
An Analysis of the Accusative Case Use of Learners of Turkish as a Foreign Language ; Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Belirtme Durumu Kullanımlarının İncelenmesi
In: Volume: 6, Issue: 3 730-746 ; 2147-6020 (2018)
BASE
Show details
13
YABANCI FİLM VE PROGRAMLARDA ÇEVİRİ SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ; EVALUATION ON THE PROBLEMS OF TRANSLATION IN FOREIGN FILMS AND TELEVISION PROGRAMMES
In: Volume: 3, Issue: 5 262-283 ; 2149-9446 ; 2458-9284 (2018)
BASE
Show details
14
Vocabulary of the 6th Grade Turkish Book and Corpus-based Activity Suggestions ; 6. Sınıf Türkçe Kitabının Söz Varlığı Görünümü ve Derleme Dayalı Etkinlik Önerileri
In: Volume: 3, Issue: 2 107-116 ; 2149-5602 (2018)
BASE
Show details
15
Language, Translation and Worldview
In: Volume: 21, Issue: 2 531-535 ; 1304-4990 (2018)
BASE
Show details
16
Historical Development of Teaching Turkish Language in Poland ; POLONYA’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ
In: Volume 64/Issue 2; Volume: 64, Issue: 2 203-214 ; 0564-5050 (2018)
BASE
Show details
17
Numbers And Syntax İn Turkey Turkish ; Türkiye Türkçesinde Sayılar ve Söz Dizimi
In: Volume: 17, Issue: 3 813-818 ; 1303-0094 ; 2149-5459 (2018)
BASE
Show details
18
An Investigation of University Students’ Willingness to Communicate in English in Relation to Some Learner Variables
In: Volume: 7, Issue: 2 449-461 ; 2147-7841 (2018)
BASE
Show details
19
The Persian Words in at-Tuḥfa az-Zakiyya fi’l-luġa at-Turkiyya-I ; ET-TUHFETÜ’Z-ZEKİYYE Fİ’L-LUGÂTİ’T-TÜRKİYYE’DE FARSÇA SÖZCÜKLER-I
In: Volume 64/Issue 2; Volume: 64, Issue: 2 175-188 ; 0564-5050 (2018)
BASE
Show details
20
"Okul” Kelimesi, “Ekol”den mi Geliyor? ; "Oku- or Ekol?" Discussion and Adventure of Okul
In: Volume: , Issue: 40 115-147 ; 1300-9435 (2018)
BASE
Show details

Page: 1 2 3 4 5...187

Catalogues
353
106
255
0
22
83
80
Bibliographies
871
1
145
0
6
6
2
396
6
Linked Open Data catalogues
33
Online resources
341
8
8
78
Open access documents
1.505
33
0
0
1
© 2013 - 2021 Lin|gu|is|tik | Imprint | Privacy Policy | Datenschutzeinstellungen ändern