DE eng

Search in the Catalogues and Directories

Hits 1 – 5 of 5

1
Tredjespråksinlärning och metalingvistisk medvetenhet - ett didaktiskt perspektiv
Johansson, Annika. - : Stockholms universitet, Nederländska, 2018
BASE
Show details
2
Tredjespråksinlärning och metalingvistisk medvetenhet – ett didaktiskt perspektiv
In: Tijdschrift voor Skandinavistiek; Vol 36, Nr 2 (2018): Transit - 'Norden' och 'Europa' ; 1875-9505 ; 0168-2148 (2018)
BASE
Show details
3
Det var en gång. : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattning om användandet av sagor i förskoleverksamheten
Johansson, Annika. - : Södertörns högskola, Lärarutbildningen, 2011
BASE
Show details
4
Dutch komen and Swedish komma. A contrastive study. ; Nederländskans komen och svenskans komma. En kontrastiv undersökning.
Johansson, Annika. - : HAL CCSD, 2006
In: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00492172 ; Linguistics. Stockholm University, 2006. Swedish (2006)
BASE
Show details
5
Nederländskans komen och svenskans komma : En kontrastiv undersökning
Johansson, Annika. - : Stockholms universitet, Avdelningen för nederländska, 2006
BASE
Show details

Catalogues
0
0
0
0
0
0
0
Bibliographies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Linked Open Data catalogues
0
Online resources
0
0
0
0
Open access documents
5
0
0
0
0
© 2013 - 2021 Lin|gu|is|tik | Imprint | Privacy Policy | Datenschutzeinstellungen ändern