DE eng

Search in the Catalogues and Directories

Hits 1 – 14 of 14

1
Gender differences in children’s language: a meta-analysis of Slovenian studies
In: CEPS Journal 7 (2017) 2, S. 97-111 (2017)
BASE
Show details
2
Early vocabulary and grammar development: Slovenian CDI studies
Marjanovič-Umek, Ljubica [Verfasser]; Fekonja-Peklaj, Urška [Verfasser]. - Saarbrücken : Scholars' Press, 2016
DNB Subject Category Language
Show details
3
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers
BASE
Show details
4
Pripovedovanje zgodbe kot možni pristop za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja ; Story-telling as a possible approach to determining children's speech development
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Slavistično društvo Slovenije, 2015
BASE
Show details
5
Otrokov govorni razvoj v povezavi z njegovim spolom in izobrazbo staršev
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
6
The effect of preschool on children's language development ; a slovenian longitudinal study
Marjanovič Umek, Ljubica; Fekonja Peklaj, Urška. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
BASE
Show details
7
Učinek vrtca na otrokov govorni razvoj ; The effect of preschool on children's language development
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
BASE
Show details
8
Govorni razvoj v zgodnjem otroštvu ; Language development in early childhood
Fekonja Peklaj, Urška; Kranjc, Simona; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Slavistično društvo Slovenije, 2015
BASE
Show details
9
Mama in vzgojiteljica kot ocenjevalki otrokove govorne kompetentnosti ; Mother and preschool teacher as assessors of the child's language competence
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
10
Dejavniki otrokove pripravljenosti za šolo ; Factors of children's school readiness
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Grgić, Katja. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
Abstract: Namen pričujoče raziskave je bil preučiti učinek vrtca na otrokovo pripravljenost za šolo v povezavi z njegovimi intelektualnimi sposobnostmi, govorno kompetentnostjo ter izobrazbo staršev. V vzorec je bilo vključenih 219 otrok, starih od 68 do 83 mesecev, ki so obiskovali 1. razred osnovne šole ter so se med seboj razlikovali po tem, ali so bili pred vstopom v šolo vključeni v vrtec ali ne. Intelektualne sposobnosti otrok smo ugotavljale s pomočjo Ravenovih barvnih progresivnih matric - CPM (Raven, Raven in Court, 1999), govorno kompetentnost s pomočjo Lestvic splošnega govornega razvoja - LJ (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja in Bajc, 2004), pripravljenost za šolo pa s pomočjo Preizkusa pripravljenosti za šolo -PPŠ (Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2005). Rezultati kažejo, da otrokove intelektualne sposobnosti in govorna kompetentnost visoko napovedujejo njegovo pripravljenost za šolo, saj pojasnijo 51% variance v rezultatih, ki so jih otroci dosegali na PPŠ. Vključenost v vrtec ima pozitiven učinek na pripravljenost za šolo pri otrocih, katerih starši imajo nizko stopnjo izobrazbe, ne pa tudi tistih, katerih starši imajo visoko izobrazbo. ; The purpose of the study was to examine the effect of preschool on children's school readiness in connection with their intellectual abilities, language competence, and parents' education. The sample included 219 children who were 68 to 83 months old and were attending the first year of primary school. Children were differentiated by whether or not they had attanded preschool before starting school. Children's intelectual ability was determined using Raven's coloured progressive matrices (CPM ; Raven, Raven & Court, 1999), language competence using the Lestvice splošnega govornega razvoja - LJ (LSGR-LJ, Scales of general language development ; Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja in Bajc, 2004), and school readiness with the Preizkus pripravljenosti za šolo (PPŠ, Test of school readiness ; Toličič, 1986). The results indicate that children's intelectual ability and language competence have a high predicitve value for the school readiness - they explained 51% of the variance in children's scores on the PPŠ. Preschool enrolment has a positive effect on school readiness for children whose parents have a low level of education, but not for those whose parents are highly educated.
Keyword: govorna kompetentnost; info:eu-repo/classification/udc/159.922.7:373.3; intelectual ability; intelektualne sposobnosti; izobrazba staršev; kindergartens; language competence; parental education; pripravljenost za šolo; school readiness; vrtci
URL: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=60570
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=60581
BASE
Hide details
11
Socialni konteksti in ocenjevanje govorne kompetentnosti malčkov in malčic ; Social contexts and toddlers' language competence assessment
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
BASE
Show details
12
Otroška literatura kot kontekst za govorni razvoj predšolskega otroka ; The impact of reading on language development in preschool children
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
13
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers: a CDI-adaptation study*
In: Journal of child language. - Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. Press 40 (2013) 4, 779-798
OLC Linguistik
Show details
14
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers: a CDI-adaptation study*
MARJANOVIČ-UMEK, LJUBICA; FEKONJA-PEKLAJ, URŠKA; PODLESEK, ANJA. - : Cambridge University Press, 2013
BASE
Show details

Catalogues
0
0
1
0
1
0
0
Bibliographies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Linked Open Data catalogues
0
Online resources
0
0
0
0
Open access documents
12
0
0
0
0
© 2013 - 2021 Lin|gu|is|tik | Imprint | Privacy Policy | Datenschutzeinstellungen ändern