DE eng

Search in the Catalogues and Directories

Hits 1 – 14 of 14

1
Gender differences in children’s language: a meta-analysis of Slovenian studies
In: CEPS Journal 7 (2017) 2, S. 97-111 (2017)
BASE
Show details
2
Early vocabulary and grammar development: Slovenian CDI studies
Marjanovič-Umek, Ljubica [Verfasser]; Fekonja-Peklaj, Urška [Verfasser]. - Saarbrücken : Scholars' Press, 2016
DNB Subject Category Language
Show details
3
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers
BASE
Show details
4
Pripovedovanje zgodbe kot možni pristop za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja ; Story-telling as a possible approach to determining children's speech development
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Slavistično društvo Slovenije, 2015
BASE
Show details
5
Otrokov govorni razvoj v povezavi z njegovim spolom in izobrazbo staršev
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
6
The effect of preschool on children's language development ; a slovenian longitudinal study
Marjanovič Umek, Ljubica; Fekonja Peklaj, Urška. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
Abstract: Namen pričujoče vzdolžne raziskave je bil proučiti učinek vrtca na otrokov govorni razvoj, in sicer v povezavi s starostjo, pri kateri so bili otroci vključeni v vrtec, in v povezavi z otrokovim družinskim okoljem. V vzorec so bili vključeni otroci, ki so obiskovali enega izmed slovenskih vrtcev oz. pri zadnjem ocenjevanju eno izmed šol. Približno polovica otrok iz vzorca je bila v vrtec vključena pri enem, druga polovica pa pri treh letih starosti. Otroke smo prvič ocenjevale, ko so bili stari približno tri leta, potem pa smo jih spremljale še tri leta. Govorno kompetentnost otrok smo štirikrat ocenjevale včasovnem presledku enega leta, kakovost otrokovega družinskega okolja pa dvakrat (pri starosti otrok približno 4 in 6 let). Dobljeni rezultati kažejo, da je učinek zgolj vrtca oz. starosti pri kateri so bili vključeni v vrtec, majhen, se pa poveča v povezavi z izobrazbo mater otrok. Vrtec pomembno učinkuje na govorni razvoj otrok, katerih matere imajo nizko izobrazbo in ki pogosto žive v manj spodbudnem okolju. Rezultati tudi kažejo, da se učinek materine izobrazbe na otrokov govorni razvoj veča z otrokovo starostjo. ; The purpose of this longitudinal study was to study the effect of preschool on children's language development in connection with the age at which children enrol in preschool and children's family environments. The sample included children who attended a Slovenian preschool and/or a Slovenian primary school at the last assessment. Approximately half of the children in the sample began attending preschool at the age of 1 and the other half at theage of 3. We first assessed the children when they were approximately 3 years old and they were then followed for 3 years. Children's language competence was assessed four times at one-year intervals and the quality of the children's family environment twice (when the children were approximetely 4 and 6 years old). The results obtained indicate that the effect of preschool alone, or age at preschool enrolment, is low but increases in combination with the education of the children's mothers. Preschool has a statistically significant effect on the language development of children whose mothers have a low education level and who often have a less stimulating family environment. The results also show that the effect of the mother's education on a child's language development increases with the child's age.
Keyword: družina; govorni razvoj; info:eu-repo/classification/udc/373.2:159.922.7; otroški vrtci; predšolska vzgoja; predšolski otroci; raziskave; Slovenija
URL: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=59909
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=59920
BASE
Hide details
7
Učinek vrtca na otrokov govorni razvoj ; The effect of preschool on children's language development
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
BASE
Show details
8
Govorni razvoj v zgodnjem otroštvu ; Language development in early childhood
Fekonja Peklaj, Urška; Kranjc, Simona; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Slavistično društvo Slovenije, 2015
BASE
Show details
9
Mama in vzgojiteljica kot ocenjevalki otrokove govorne kompetentnosti ; Mother and preschool teacher as assessors of the child's language competence
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
10
Dejavniki otrokove pripravljenosti za šolo ; Factors of children's school readiness
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Grgić, Katja. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
11
Socialni konteksti in ocenjevanje govorne kompetentnosti malčkov in malčic ; Social contexts and toddlers' language competence assessment
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
BASE
Show details
12
Otroška literatura kot kontekst za govorni razvoj predšolskega otroka ; The impact of reading on language development in preschool children
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
13
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers: a CDI-adaptation study*
In: Journal of child language. - Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. Press 40 (2013) 4, 779-798
OLC Linguistik
Show details
14
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers: a CDI-adaptation study*
MARJANOVIČ-UMEK, LJUBICA; FEKONJA-PEKLAJ, URŠKA; PODLESEK, ANJA. - : Cambridge University Press, 2013
BASE
Show details

Catalogues
0
0
1
0
1
0
0
Bibliographies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Linked Open Data catalogues
0
Online resources
0
0
0
0
Open access documents
12
0
0
0
0
© 2013 - 2021 Lin|gu|is|tik | Imprint | Privacy Policy | Datenschutzeinstellungen ändern