DE eng

Search in the Catalogues and Directories

Hits 1 – 14 of 14

1
Gender differences in children’s language: a meta-analysis of Slovenian studies
In: CEPS Journal 7 (2017) 2, S. 97-111 (2017)
BASE
Show details
2
Early vocabulary and grammar development: Slovenian CDI studies
Marjanovič-Umek, Ljubica [Verfasser]; Fekonja-Peklaj, Urška [Verfasser]. - Saarbrücken : Scholars' Press, 2016
DNB Subject Category Language
Show details
3
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers
BASE
Show details
4
Pripovedovanje zgodbe kot možni pristop za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja ; Story-telling as a possible approach to determining children's speech development
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Slavistično društvo Slovenije, 2015
BASE
Show details
5
Otrokov govorni razvoj v povezavi z njegovim spolom in izobrazbo staršev
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
6
The effect of preschool on children's language development ; a slovenian longitudinal study
Marjanovič Umek, Ljubica; Fekonja Peklaj, Urška. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
BASE
Show details
7
Učinek vrtca na otrokov govorni razvoj ; The effect of preschool on children's language development
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
BASE
Show details
8
Govorni razvoj v zgodnjem otroštvu ; Language development in early childhood
Fekonja Peklaj, Urška; Kranjc, Simona; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Slavistično društvo Slovenije, 2015
BASE
Show details
9
Mama in vzgojiteljica kot ocenjevalki otrokove govorne kompetentnosti ; Mother and preschool teacher as assessors of the child's language competence
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
Abstract: Otrokovi starši so pogosto ocenjevalci otrokovega govornega rzvoja, saj so se njihove ocene v mnogiš študijah pokazale kot veljavne in zanesljive mere otrokovega govora. V pričujoči vzdolžni raziskavi naju je zanimalo ali lahko, poleg otrokove mame, tudi vzgojiteljica v vrtcu poda veljavno oceno otrokove govorne kompetentnosti. V vzorec je bilo vključenih 80 slovenskih otrok, ki so obiskovali vrtec. Ob prvem ocenjevanju so bili stari 3 ; 1 let, ob drugem pa 4 ; 1 let. Govorno kompetentnost otrok sva ocenjevali individualno, in sicer neposredno v testni situaciji z Lestvico govornega razvoja in Preizkusom pripovedovanja zgodbe ter posredno z Vprašalnikom o otrokovi govorni kompetentnosti za starše in vzgojiteljice, s katerim so govor otrok ocenile mame in vzgojiteljice. Dobljeni rezultati so pokazali, da sta ocena mame in vzgojiteljice veljavni meri otrokove govorne kompetentnosti, vendar nizko stabilni v času. S pomočjo mamine in vzgojiteljičine ocene lahko pojasnimo majhen delež v variabilnosti dosežkov otrok na Lestvici govornega razvoja in Preizkusu pripovedovanja zgodbe. ; Many researchers include child's parents as assessors of his/her language development as the results of many studies suggest their assessments to be valid and reliable measures of child's language competence. In their longitudinal study, presented in this paper, we examined whether child's mother and his/her preschool teacher can provide a valid estimation of child' language development. The sample included 80 Slovenian children from different preschool institutions, aged 3 ; 1 years at first and 4 ; 1 years at second assessment. Children's language competence was assessed individually, directly by the testators using Language development scale and Storytelling test and indirectly by mothers and preschool teachers using the Child's language competence questionnaire for parents and preschool teachers. The achieved results showed that the estimates given by mothers and preschool teachers represent valid measures of child's language competence but not stable in time. The estimations given by mothers and preschool teachers explain a small share in variability of children's achievements on the Language development scale and Storytelling test
Keyword: assessment; early childhood; govorni razvoj; info:eu-repo/classification/udc/159.922.7.072:159.946.3; language development; matere; mothers; ocenjevanje; preschool teachers; vzgojiteljice; zgodnje otroštvo
URL: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=57510
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=57521
BASE
Hide details
10
Dejavniki otrokove pripravljenosti za šolo ; Factors of children's school readiness
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Grgić, Katja. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
11
Socialni konteksti in ocenjevanje govorne kompetentnosti malčkov in malčic ; Social contexts and toddlers' language competence assessment
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
BASE
Show details
12
Otroška literatura kot kontekst za govorni razvoj predšolskega otroka ; The impact of reading on language development in preschool children
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
13
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers: a CDI-adaptation study*
In: Journal of child language. - Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. Press 40 (2013) 4, 779-798
OLC Linguistik
Show details
14
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers: a CDI-adaptation study*
MARJANOVIČ-UMEK, LJUBICA; FEKONJA-PEKLAJ, URŠKA; PODLESEK, ANJA. - : Cambridge University Press, 2013
BASE
Show details

Catalogues
0
0
1
0
1
0
0
Bibliographies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Linked Open Data catalogues
0
Online resources
0
0
0
0
Open access documents
12
0
0
0
0
© 2013 - 2021 Lin|gu|is|tik | Imprint | Privacy Policy | Datenschutzeinstellungen ändern